Now showing items 1-1 of 1

  • Specifika řízení lidských zdrojů v mezinárodních podnicích 

    Vitulová, Michaela (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
    Pojem globalizace můžeme chápat jako proces, který mění podstatu moderní civilizace a který proniká především do všech sfér. V současné době se projevující převážně ekonomicky. Proces globalizace je provázen také procesem ...