Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikácia VAIC na vybrané podniky IT priemyslu 

    Vyletelová, Stanislava (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
    Článok sa zaoberá aplikáciou metódy koeficientu pridanej hodnoty z intelektuálneho kapitálu (Value Added Intellectual Coeficient – VAIC™) na vybrané podniky IT priemyslu pôsobiace na českom trhu. Cieľom článku je charakterizovať ...