Now showing items 1-1 of 1

  • Vplyv finančnej krízy na hodnotu rizikovej prémie 

    Kardoš, Pavel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
    Cieľom tohto článku je priblížiť zmeny hodnoty rizikovej prémie, identifikovať ktoré determinanty ju ovplyvňujú a ako zmeny jej hodnoty súvisia s finančnou krízou. Článok predstavuje prístup viacerých autorov, ktorí sa ...