Now showing items 1-1 of 1

  • Využití termické analýzy při studiu denaturace proteinů 

    Bošeľová, Miriam
    Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím technik termickej analýzy pri štúdiu tepelnej denaturácie proteínov. Ako modelový proteín bol zvolený lyzozým. V experimentálne časti boli použité dve metódy termickej analýzy a ...