Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace kozího mléka 

    Pospíchalová, Alžběta
    Tato práce se zabývá senzorickým hodnocením kozího mléka. Jsou sledovány rozdíly v senzorických vlastnostech u vzorků kozího a kravského mléka. V teoretické části je kozí mléko charakterizováno, popsáno jeho složení, ...