• Optimalizace tavení jako rozkladného procesu pro analýzu materiálů 

  Ptáček, Martin
  Tavení je proces, při kterém dochází k rozpuštění částic vzorku v tavidle. Toho se využívá pro rozklad látek, které se za standardních podmínek nerozloží v kyselině. Například křemík, který je podstatnou částí cementu, se ...
 • Kinetika tvorby kyseliny mléčné v kefiru 

  Fajtl, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá kinetikou tvorby kyseliny mléčné a spotřebě laktózy při fermentaci kefíru, z jednoho druhu mléka za stejných podmínek. Teoretická část obsahuje informace na téma kefíru a kefírových zrn, ...
 • Biotechnologická produkce vybraných biopolymerů s využitím Haloferax mediterranei 

  Strečanská, Paulína
  Cielom práce je štúdium produkcie vybraných biopolymérov, polyhydroxyalkanoátov (PHA) a extracelulárnych polysacharidov (EPS) pomocou Haloferax mediterranei. V prvej casti sa nachádza teoretický podklad zahrnajúci vlastnosti ...
 • Možnosti využití cihelného obrusu v alternativních pojivových systémech na bázi fluidních popílků 

  Tušla, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím cihelného obrusu v pojivových systémech na bázi popílků z fluidního spalování. Konkrétně se jedná o filtrové popílky a jemně mleté ložové popílky z fluidního spalování hnědého uhlí. ...
 • Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících chrom 

  Riša, Juraj
  Tématem bakalářské práce je úprava laboratorních odpadních vod obsahujících chrom. Práce se zabývá chromem a jeho formami v odpadních vodách z anorganické laboratoře. Snaží se najít správný způsob zkoncentrování chromu a ...
 • Využití buněčných kultur k testování přírodních látek rostlinného původu 

  Ručková, Michaela
  Předložená práce se zabývá přípravou vodných a olejových extraktů rostlinného původu, jejich charakterizací a testováním cytotoxicity a genotoxicity. V teoretické části byla vypracována rešerše zaměřená na základní informace ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraném typu sýra 

  Dostálková, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v sýrech ementálského typu a v sýrech typu Moravský bochník, tj. přírodní tvrdé sýry s vysokodohřívanou sýřeninou. V teoretické části jsou tyto sýry ...
 • Využití karotenogenních kvasinek k produkci lipidických metabolitů 

  Mariničová, Veronika
  Karotenoidy jsou v tuku rozpustné chemické sloučeniny, které se vyskytují jako přírodní barviva v mnoha rostlinách a chrání je před slunečním zářením. Lipidy jsou rovněž esenciální látky lipofilního charakteru a jsou ...
 • Půdní hydrogely fungující na principu řízeného uvolňování 

  Macuráková, Viktória
  Táto bakalárska práca je zameraná na pôdne hydrogély, ktoré fungujú na princípe kontrolovaného uvoľňovania. Cieľom bola rešerš na tému uvoľňovania látok a praktické využitie hydrogélov v poľnohospodárskej praxi. V práci ...
 • Využití elektromigračních metod při analýze léčiv. 

  Tučková, Dominika
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením účinné látky septonex v léčivých přípravcích metodou kapilární izotachoforézy. Hlavním cílem je optimalizace metody pro rychlé, citlivé a nenákladné stanovení septonexu. V bakalářské ...
 • Chemická charakteristika plodů slivoně mirabelky 

  Lukšová, Leona
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením chemických a fyzikálních charakteristik sušené, lyofilizované a kompotované mirabelky nancyské. Teoretická část je věnována původu, ekonomickému významu slivoní, botanickému ...
 • Příprava a charakterizace komplexů železa s aminokyselinami 

  Bednárová, Paula
  Táto bakalárska práca sa zameriava na prípravu a charakterizáciu komplexov železa s aminokyselinami. Práca je v teoretickej časti sústredená na rozobratie železa ako esenciálneho prvku v organizmoch, na jeho schopnosť ...
 • Extrakce biologicky aktivních látek z výlisků černého rybízu 

  Sedláčková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí biologicky aktivních látek z výlisků černého rybízu (Ribes nigrum). Teoretická část obsahuje botanickou charakteristiku rostlinného druhu Ribes nigrum. Dále je část věnována biologicky ...
 • Biopolymery produkované halofilními bakteriemi a jejich role ve stresové odpovědi prokaryotických buněk 

  Drábková, Kateřina
  Předmětem této práce je studium halofilních mikroorganismů. Hlavní část se zabývá izolací a charakterizací extracelulárního polysacharidu (EPS) produkovaného archeálním hyperosmofilním kmenem Haloferax mediteranei. Chemická ...
 • Studium difúze v gelech na mikroskopické úrovni 

  Uher, Tadeáš
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium difúzie v géloch na mikroskopickej úrovni. Pri študovaní difúzie sa používa metóda fluorescenčnej korelačnej spektroskopie, ktorá je založená na sledovaní difúznych koeficientov ...
 • Tištěné fotoelektrochemické UV senzory 

  Vrbková, Kateřina
  Tato práce pojednává o senzorech, určených k detekci ultrafialového záření. Možnosti konstrukce UV senzorů je celá řada. Vždy je však jako citlivá složka užita polovodičová součástka. Nejběžnějším materiálem pro tento účel ...
 • Využití antimikrobiálních produktů živočišného původu v kosmetice 

  Puškárová, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací a využitím syrovátky v její volné a enkapsulované formě a její aplikací do kosmetického průmyslu. Teoretická část se zaměřuje převážně na charakterizaci syrovátky, hlavně na ...
 • Metody analýzy radikálově roubovaného polypropylenu 

  Zahálka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací a analýzou radikálově roubovaného polypropylenu. Teoretická část se zabývá popisem analytických metod a postupů používaných ke stanovení koncentrace MA v roubovaném PP a metod ...
 • Micelární interakce v podmínkách fázově separovaného hydrogelu 

  Lokajová, Aneta
  Práce je změřena na studium interakce biopolymeru hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimethylamoniumbromidem (CTAB) pomocí vybrané fluorescenční metody. Hyaluronan je přírodní biopolymer, který je silně hydrofilní ...
 • Hydratace biopolymerů 

  Šméralová, Ester
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem hydratace vybraných biopolymerů – huminových kyselin, chitosanu, kyseliny hyaluronové (nízkomolekulární a vysokomolekulární) a dextranu. K určení obsahu původní vlhkosti ve vzorcích ...