Now showing items 1-1 of 1

  • Role extracelulární DNA v mikrobiálním biofilmu 

    Gromov, Anton
    Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na studium role extracelulární DNA v mikrobiálním biofilmu. Práce zahrnuje vlastnosti biofilmů, funkce biofilmů a rovněž funkce a vlastnosti extracelulární DNA v biofilmu. V teoretické ...