Now showing items 1-1 of 1

  • Využití elektromigračních metod při analýze léčiv. 

    Tučková, Dominika
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením účinné látky septonex v léčivých přípravcích metodou kapilární izotachoforézy. Hlavním cílem je optimalizace metody pro rychlé, citlivé a nenákladné stanovení septonexu. V bakalářské ...