Now showing items 1-1 of 1

  • Materiálový tisk luminiscenčního panelu 

    Guricová, Patrícia
    Práca sa zaoberá prípravou luminiscenčného panelu pomocou sieťotlače, charakterizáciou jednotlivých vrstiev a štúdiom vplyvu zmeny tlačových parametrov na spektrálne vlastnosti panelov. V teoretickej časti sú popísané ...