Now showing items 1-1 of 1

  • Uvolňování aktivních ingrediencí z gelových matric 

    Volhinava, Anastasiya
    Tato bakalářská práce se zabývá charakterizaci hydrogelů s obsahem huminových látek a salicylovou kyselinou. Bylo provedeno experimentální zkoumání transportu aktivních látek z gelových matric přes kožní a syntetické ...