Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení jodu v potravinách 

    Malčíková, Hana
    Tato bakalářská práce se zaobírá optimalizací techniky ICP-OES pro stanovení jódu v minerálních vodách. Teoretická část nejdříve charakterizuje jód obecně, dále se zabývá jódem jakožto biogenním prvkem nezbytným pro funkci ...