Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace tiskových inkoustů pro galerijní dozimetry 

    Kabelková, Markéta
    Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci tiskových inkoustů pro galerijní dozimetry. Experimentální část se zabývá přípravou světelného dozimetru na základě dvou barviv, přičemž se optimalizuje jejich složení s ...