Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace možností analýzy a využití lomového vápence. 

    Sidelnicov, Vitalii
    Vápence jsou horniny tvořené převážně nerostem kalcitem. Česko je státem dosti bohatým na tento druh horniny. Vápence mohou mít velmi různorodé složení, vlastnosti a využití. Z tohoto důvodu je vždy dobré provézt analýzy ...