Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení obsahu akrylamidu v kávě 

    Janíčková, Vlasta
    Cílem bakalářské práce bylo stanovení obsahu akrylamidu ve vybraných vzorcích pražených mletých káv. Jednotlivé vzorky kávy se od sebe lišily obchodní značkou a druhem. V praktické části práce bylo provedeno stanovení ...