Now showing items 1-1 of 1

  • UV dozimetr pro bezpečnější opalování 

    Hinca, Sven Barbara
    V dnešní době je veřejnost konstantně vystavená slunečímu světlu a tím také UV záření. Protože UV radiace je prokázaným karcinogenem a kvůli rapidnímu zmenšování ozonové vrstvy v nedávné minulosti, monitorování osobního ...