Now showing items 1-1 of 1

  • Metody analýzy radikálově roubovaného polypropylenu 

    Zahálka, Martin
    Bakalářská práce se zabývá charakterizací a analýzou radikálově roubovaného polypropylenu. Teoretická část se zabývá popisem analytických metod a postupů používaných ke stanovení koncentrace MA v roubovaném PP a metod ...