Now showing items 1-2 of 2

  • Kinetika tvorby kyseliny mléčné v kefiru 

    Fajtl, Zbyněk
    Tato bakalářská práce se zabývá kinetikou tvorby kyseliny mléčné a spotřebě laktózy při fermentaci kefíru, z jednoho druhu mléka za stejných podmínek. Teoretická část obsahuje informace na téma kefíru a kefírových zrn, ...
  • Produkce nanočástic stříbra bakteriemi 

    Kubínová, Martina
    Nanočástice stříbra a jejich potencionální využití jakož i budoucí vliv na životní prostředí je stále objektem studií. Metodika syntézy nanočástic stříbra je poměrně dobře prostudována a studium se nyní zabývá spíše ...