Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení betablokátorů v odpadních vodách 

    Csabová, Dominika
    Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou léčiv v životním prostředí. Stanovovaná skupina léčiv, -blokátory jsou značně rozšířená a klinicky důležitá léčiva používaná k léčbě kardiovaskulárních onemocnění, jakými ...