Now showing items 1-1 of 1

  • Studium přípravy expandované poly(kyseliny mléčné) 

    Svatík, Juraj
    Táto bakalárska práca sa zaoberá spôsobom výroby expandovanej poly(kyseliny mliečnej) (PLA) alebo polylaktidu a skúmaním niektorých jej vlastností. Teoretická časť je zameraná na rôzne spôsoby výroby PLA, jej vlastnosti a ...