Now showing items 1-2 of 2

  • Chemická charakteristika plodů slivoně mirabelky 

    Lukšová, Leona
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením chemických a fyzikálních charakteristik sušené, lyofilizované a kompotované mirabelky nancyské. Teoretická část je věnována původu, ekonomickému významu slivoní, botanickému ...
  • Extrakce bioaktivních látek z výlisků modrých hroznů 

    Jandrtová, Sabina
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik ve šťávě a v extraktech výlisků plodů révy vinné (Vitis vinifera L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika révy vinné, její ...