Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraném typu sýra 

    Dostálková, Andrea
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v sýrech ementálského typu a v sýrech typu Moravský bochník, tj. přírodní tvrdé sýry s vysokodohřívanou sýřeninou. V teoretické části jsou tyto sýry ...
  • Stanovení mastných kyselin ve vybraném typu sýra 

    Těšíková, Karolína
    Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v modelových sýrech typu Moravský bochník, vyrobených na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se zabývá charakteristikou ...