Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení hyaluronanů elektromigračními metodami 

    Bártová, Adéla
    Tato práce se zabývá popisem kyseliny hyaluronové, charakterizací jejího chování v roztoku, jejími chemicko-fyzikálními vlastnostmi a využitím v různých průmyslových odvětvích. Součástí práce je také část věnovaná možnostem ...
  • Využití elektromigračních metod při analýze léčiv. 

    Tučková, Dominika
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením účinné látky septonex v léčivých přípravcích metodou kapilární izotachoforézy. Hlavním cílem je optimalizace metody pro rychlé, citlivé a nenákladné stanovení septonexu. V bakalářské ...