Now showing items 1-1 of 1

  • Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů 

    Klementová, Tereza
    Tato bakalářská práce se věnuje podmínkám fázové separace za nízkých koncentrací v systému polyelektrolytu (hyaluronanu sodného) a kationaktivního tenzidu cetyltrimethylamonium bromidu. Separovaná fáze byla studována pomocí ...