Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace stanovení fázového složení portlandského slínku 

    Vávrová, Alžběta
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením fázového složení portlandského slínku a jeho optimalizací. Pro řešení tohoto úkolu bylo využito rentgenové fluorescenční spektrometrie, rentgenové difrakční analýzy a optické ...