Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace procesu flokulace kaolinu 

    Kurťák, Marek
    Práce se zabývá problematikou flokulace kaolinových surovin z Karlovarské oblasti, rychlostí jejich sedimentace a korelací sedimentačních a flokulačních vlastností se sloţením konkrétní suroviny. Výzkum zahrnuje plavení ...