Now showing items 1-1 of 1

  • Stresová odolnost bakteriálních monokultur a směsných kultur 

    Chorvátová, Michaela
    V tejto bakalárskej práci bola skúmaná stresová odolnosť bakteriálnych monokultúr a definovanej zmiešanej kultúry. Teoretickú časť predstavuje literárna rešerš, ktorá sa zaoberá všeobecnou stresovou odolnosťou baktérií a ...