Now showing items 1-1 of 1

  • Funkcionalizace polyethylenu roubováním 

    Hofmann, Jan
    Bakalářská práce se zabývá funkcionalizací polyethylenu roubováním. Teoretická část shrnuje poznatky o různých typech kopolymerů, radikálovém roubování a faktorech, které ovlivňují vlastnosti modifikovaných polymerů a ...