Now showing items 1-1 of 1

  • Studium supramolekulární struktury huminový kyselin 

    Širůček, David
    Tato bakalářská práce je zaměřena na studium supramolekulární struktury huminových kyselin. Tato problematika byla v rámci BP studována na řadě vzorků HK, které se lišily zdrojovou matricí (lignit, leonardit, půda, rašelina ...