Now showing items 1-1 of 1

  • Centrifugační analýza mikrobiálních buněk 

    Beránková, Barbora
    Tato bakalářská práce se zabývá studiem centrifugačního potenciálu mikroorganismů v závislosti na kultivačních podmínkách. V experimentální části byla sledována především rychlost sedimentace a index nestability studovaných ...