Now showing items 1-1 of 1

  • Využití mezifázové reologie ke studiu biologických systémů 

    Kachlířová, Helena
    Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení relativně nové metody mezifázové reologie a na její optimalizaci. Optimalizace metody byla realizována na dvou typech mezifázových rozhraní, a to kapalina-kapalina za použití ...