Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace elektrochemických metod pro stanovení platinových kovů 

    Vašátko, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací podmínek stanovení platiny pomocí elektrochemických metod, konkrétně voltametrickou analýzou. V teoretické části jsou popsány fyzikální a chemické vlastnosti platiny a platinových ...