Now showing items 1-1 of 1

  • Analytické metody pro ověření autenticity vína 

    Flegr, Šimon
    Bakalářská práce se zabývá problematikou autenticity vína s důrazem na geografickou autenticitu původu. Teoretická část shrnuje obsah hlavních složek vína v průběhu jeho výroby, známými způsoby falšování parametrů vína, ...