Now showing items 1-3 of 3

 • Problematika stanovení antidepresiv 

  Kočnar, Michal
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku antidepresiv a na stanovení dvou jejich zástupců, paroxetinu a citalopramu, v odpadní vodě odebrané ze tří městských čistíren odpadních vod. V teoretické části této ...
 • Stanovení betablokátorů v odpadních vodách 

  Csabová, Dominika
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou léčiv v životním prostředí. Stanovovaná skupina léčiv, -blokátory jsou značně rozšířená a klinicky důležitá léčiva používaná k léčbě kardiovaskulárních onemocnění, jakými ...
 • Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících chrom 

  Riša, Juraj
  Tématem bakalářské práce je úprava laboratorních odpadních vod obsahujících chrom. Práce se zabývá chromem a jeho formami v odpadních vodách z anorganické laboratoře. Snaží se najít správný způsob zkoncentrování chromu a ...