Show simple item record

Proposal of Activities Increasing Competitiveness of Company

dc.contributor.advisorZich, Robertcs
dc.contributor.authorHolubová, Martinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:06Z
dc.date.available2010-06-09cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHOLUBOVÁ, M. Návrh opatření pro rozvoj konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other19604cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63925
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zvýšit konkurenční postavení vybrané firmy pomocí vytvoření nového marketingového mixu. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou teoretická východiska řešeného problému. Druhá část obsahuje SLEPT analýzu, analýzu podle Porterova modelu pěti sil, analýzu marketingového mixu dané firmy a její konkurence, a dále dotazníkové řešení. Ve třetí části se věnuji tvorbě nového marketingového mixu pro danou firmu.cs
dc.description.abstractThe aim of this master thesis is to improve the competitive position of a selected company by creation of new marketing mix. The thesis is divided into three parts. The first part constitutes the theoretical basis. The second part contains SLEPT analysis, analysis according to Porter’s five forces model, analysis of the company‘s marketing mix and its competition, and also includes a questionnaire. The third part deals with creation of new marketing mix for the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing strategyen
dc.titleNávrh opatření pro rozvoj konkurenceschopnosti podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Activities Increasing Competitiveness of Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-08-20-11:45:07cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19604en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:10:39en
sync.item.modts2020.03.31 09:48:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMalach, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) Ing. Václav Zeman (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record