Show simple item record

Customer Analysis by Artificial Intelligence Methods

dc.contributor.advisorDostál, Petrsk
dc.contributor.authorButela, Michalsk
dc.date.accessioned2019-04-03T21:43:24Z
dc.date.available2014-06-05cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationBUTELA, M. Hodnocení zákazníků metodami umělé inteligence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other23239cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63964
dc.description.abstractTato práce se zabývá hodnocením zákazníků školicího centra. Předmětem zkoumání jsou dotazníky, které vyplňují účastníci po skončení kurzu. Na zpracování jsou použité metody umělé inteligence. Hodnocení spokojenosti s kurzy je dosaženo fuzzy logikou. Shlukování zákazníků dle společných vlastností je dosaženo neuronovými sítěmi. Na konci je vyhodnocení a návrhy na zlepšení ekonomické výkonnosti.sk
dc.description.abstractThis thesis is focused on learning center customer satisfaction. The object of research is surveys filled by courses' participants. Artificial intelligence methods are used for data processing. The courses' quality measurement is achieved by fuzzy logic. Customer clustering is achieved by neural networks. At the end of document is data evaluation and proposals for economics effectives increase.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjecthodnocení zákazníkůsk
dc.subjectdotazníkysk
dc.subjectškolící centrumsk
dc.subjectfuzzy logikask
dc.subjectneuronové sítěsk
dc.subjectcustomer analysisen
dc.subjectsurveysen
dc.subjectlearning centeren
dc.subjectfuzzy logicen
dc.subjectneural networksen
dc.titleHodnocení zákazníků metodami umělé inteligencesk
dc.title.alternativeCustomer Analysis by Artificial Intelligence Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-05cs
dcterms.modified2009-06-11-15:07:48cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23239en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:07:38en
sync.item.modts2020.03.31 20:01:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeRuttkay, Ladislavsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. František Bednář (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slezák (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record