Show simple item record

Chemical wall clamp based on fast-setting geopolymeric binders

dc.contributor.advisorŠoukal, Františekcs
dc.contributor.authorNovotný, Radoslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:49Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:49Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationNOVOTNÝ, R. Chemická kotva do zdiva na bázi rychletuhnoucích geopolymerních pojiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41517cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6397
dc.description.abstractCílem této práce je vývoj rychletuhnoucího geopolymerního pojiva použitelného v chemické kotvě do zdiva. V poslední době jsou tyto systémy kotvení velkým trendem díky snadné aplikaci, schopnosti přenosu velkých sil a krátké době tuhnutí. Pojiva těchto systémů jsou založena na polymerních pryskyřicích. Jejich suroviny jsou cenově nákladné, toxické a hořlavé látky. Na základě této úvahy bylo vyvinuto anorganické rychletuhnoucí geopolymerní pojivo, které se skládalo ze směsi metakaolinu a srážené siliky aktivované hydroxidem draselným. Pojivo bylo během vývoje charakterizováno pomocí vhodných analytických metod (XRD, SEM, DTA). Z výsledků těchto metod byly optimalizovány jeho vlastnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to develope fast-setting geopolymeric binders applicable in the chemical wall clamp. This clamping systems are big trend because of easy application, ability to transfer big forces and short setting time. Binders of this systems are based on polymeric resin. Their raw materials are expensive, toxic and flammable substances. Based on this consideration an anorganic fast-setting geopolymeric binder was developed. This binders consist of mixture of metakaolin and precipitated silica activated by potassium hydroxide. Binder were characterized by suitable analytic methods (XRD, SEM, DTA). The results of this metods were used for optimalization of binder properties.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectChemická kotvacs
dc.subjectmetakaolincs
dc.subjectsrážená silikacs
dc.subjectrychletuhnoucí geopolymercs
dc.subjectChemical clampen
dc.subjectmetakaolinen
dc.subjectprecipitated silicaen
dc.subjectfast-setting geopolymeren
dc.titleChemická kotva do zdiva na bázi rychletuhnoucích geopolymerních pojivcs
dc.title.alternativeChemical wall clamp based on fast-setting geopolymeric bindersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-04cs
dcterms.modified2012-06-04-16:29:32cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41517en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:26en
sync.item.modts2019.05.19 01:18:43en
dc.contributor.refereeKalina, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record