Show simple item record

The Study of Project Production System

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorStuchlíková, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:50:43Z
dc.date.available2013-06-05cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationSTUCHLÍKOVÁ, J. Studie projektu výrobního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other10891cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64010
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studií projektu výrobního systému. Analýzou stavu ve vybraném podniku a po konzultacích s pracovníky firmy byly zjištěny kapacitní nedostatky ve stávajícím výrobním systému. Práce se proto zabývá realizací projektu výstavby nové výrobní haly, která rozšíří stávající výrobní kapacitu. Rozhodnutí o rozšíření výrobního systému je realizováno na základě zjištěné prognózy poptávky po vyráběném sortimentu.cs
dc.description.abstractThis graduation theses describes the study of a production system project. After the status analysis and consultation with the worker from selected company were found capacity absence in the existing production system. This is why this study deal with execution of the project - building up new factory building. Resolution about expansion of the production system is execute on the basis of actual prognosis of demand of the producing assortment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectvýrobní systémcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectvýrobní kapacitacs
dc.subjectvýrobní halacs
dc.subjectpoptávkacs
dc.subjectvýrobní průmyslové budovycs
dc.subjectvýrobní tokcs
dc.subjecttechnologickcé uspořádánícs
dc.subjectpředmětné uspořádánícs
dc.subjectproduction systemen
dc.subjectprojecten
dc.subjectcapacity of productionen
dc.subjectfactory buildingen
dc.subjectdemanden
dc.subjectindustrial buildings for production purposesen
dc.subjectproduce flowen
dc.subjectprocess layouten
dc.subjectproduct layouten
dc.titleStudie projektu výrobního systémucs
dc.title.alternativeThe Study of Project Production Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-05cs
dcterms.modified2008-06-05-13:29:31cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid10891en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:55:56en
sync.item.modts2020.03.30 21:11:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHoffmann, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen) doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record