Show simple item record

Turn-over table for horizontal boring machine

dc.contributor.advisorFoller, Bronislavcs
dc.contributor.authorObdržálek, Adamcs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:07:58Z
dc.date.available2011-06-09cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationOBDRŽÁLEK, A. Otočný stůl pro horizontální vyvrtávačku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other12953cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64020
dc.description.abstractDiplomová práce řeší návrh otočného stolu o velikosti upínací plochy 2000x2500 mm pro horizontální vyvrtávačku WRF 130 CNC. Dle požadovaných parametrů zadavatelem, firmou Fermat CZ s.r.o., je zpracován návrh pohonu rotační osy, hydraulické zpevňování, montážní přípravek a postup montáže celé soustavy. Vše je doloženo výpočty a výkresy. Konzultace probíhaly ve firmě Fermat CZ s.r.o.. Celé řešení je obohaceno připomínkami a radami, které měli v konstrukci a na dílně k danému problému.cs
dc.description.abstractMaster thesis solves engineering design of the turn-over table about size clamping surface 2000x2500 mm for horizontal boring machine WRF 130 CNC. According to requisite parameters submitter, firm Fermat CZ Ltd, is processed engineering design of the drive rotary axis, hydraulic clamping, mouting device and procedure mouting all systém. Everything is documented in the calculations and drawings. Consultations proceeded in firm Fermat CZ Ltd. All solution is enhancement of suggestions and adviced, that the have had in construction and on workshop to to a given problem.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectotočný stůlcs
dc.subjectturn-over tableen
dc.titleOtočný stůl pro horizontální vyvrtávačkucs
dc.title.alternativeTurn-over table for horizontal boring machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-06-10-13:35:15cs
thesis.disciplineStavba výrobních strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12953en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:30:41en
sync.item.modts2020.03.31 07:08:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBambuch, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (člen) doc. Ing. Vojtěch Mišun, CSc. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (člen) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (člen) Dr.-Ing. Andreas Hirsch (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record