Show simple item record

Gateway for Smart Home

dc.contributor.advisorNovotný, Tomášcs
dc.contributor.authorČechmánek, Martincs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:20:02Z
dc.date.available2020-06-22cs
dc.date.available2020-06-23T08:20:02Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationČECHMÁNEK, M. Brána inteligentní domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88595cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64060
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189912
dc.description.abstractV současné době jsou v oblasti inteligentního řízení domácnosti kladeny požadavky na miniaturizaci, zabezpečení a pokročilou logiku řídicích členů. Výzvou je také způsob sběru dat z koncových členů a jejich zpracování, včetně jejich distribuce dalším uzlům v řetězci inteligentní domácnosti. Cílem práce je navrhnout a vytvořit člen systému pro řízení inteligentní domácnosti - bránu mezi senzorickou sítí a databázovým serverem, která bude implementována na vestavěném systému a se specifickými HW prostředky. Funkce brány by měly zastřešovat i chybové stavy, například uchování zpráv ze senzorů při přerušení spojení se serverem či řešení výpadku synchronizace času. Práce se zabývá jednak teoretickým základem pro vytvoření této brány, jednak i praktickou implementací na určené platformě.cs
dc.description.abstractIn area of Smart-home control, there are requirements for miniaturisation, security and advanced control logic of individual member of system at present. One of the challenges is the way of data collecting from terminal nodes and data processing, including their distribution to the others nodes of Smart-home. The goal of this thesis is to design and to produce Smart-home control node, which will be a gateway between sensoric net and database and will be developed and produced on embedded system with speci c HW boards. Functionality of this gateway should include error states, e.g. should cache sensor messages when the connection between gateway and server interrupts, or take care about time synchronising. The thesis describes theoretical side of gateway design and also practical side of programming and producing SW for the gateway in Smart-home system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectadaptércs
dc.subjectinteligentní domácnostcs
dc.subjectsenzorcs
dc.subjectvestavěný systémcs
dc.subjectadapteren
dc.subjectsmart homeen
dc.subjectsensoren
dc.subjectembedded systemen
dc.titleBrána inteligentní domácnostics
dc.title.alternativeGateway for Smart Homeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:59cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88595en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:20:02en
sync.item.modts2020.06.23 09:24:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŽádník, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B Otázky u obhajoby: Jak plánujete řešit komunikaci s novými typy senzorů? Bude stávající tabulka typů dostatečná pro příjem hodnot z dalších senzorů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record