Show simple item record

Parallelisation of Ultrasound Simulations on Multi-GPU Clusters

dc.contributor.advisorJaroš, Jiřícs
dc.contributor.authorDujíček, Alešcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:13Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:13Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationDUJÍČEK, A. Paralelizace ultrazvukových simulací na svazku grafických karet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88654cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64065
dc.description.abstractTato práce se zabývá rozšířením projektu k-Wave, který řeší simulace šíření ultrazvukových vln v heterogenním prostředí. Výpočet těchto simulací je založen na řešení soustavy parciálních diferenciálních rovnic pseudospektrální metodou. \\ Cílem této práce je využití lokální dekompozice pseudospektrální metody a výpočetního výkonu grafických karet ke zrychlení výpočtu těchto simulací. Dekompozicí výpočtu chceme dosáhnout nejen vyšší rychlosti, ale také možnosti provádět výpočet simulace ve větším prostoru, tedy s většími datovými mřížkami. Cílem je tedy dosáhnout nejen zrychlení, ale také dobré škálovatelnosti.cs
dc.description.abstractThis work is part of the k-Wave project, which is a toolbox designed for time ultrasound simulations in complex and heterogeneous media. The simulation functions are based on the k-space pseudospectral method. The goal of this work is to compute these simulations on graphics cards using local domain decompostion. Thanks to decomposition we could compute these simulations faster, and on larger data grids. The main goal of this work is to achieve efficiency and scalability.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectultrazvuková simulacecs
dc.subjectdekompozicecs
dc.subjectparalelizacecs
dc.subjectCUDAcs
dc.subjectOpenMPIcs
dc.subjectk-Wavecs
dc.subjectGPUcs
dc.subjectultrasound simulationen
dc.subjectdecompositionen
dc.subjectparallelizationen
dc.subjectCUDAen
dc.subjectOpenMPIen
dc.subjectk-Waveen
dc.subjectGPUen
dc.titleParalelizace ultrazvukových simulací na svazku grafických karetcs
dc.title.alternativeParallelisation of Ultrasound Simulations on Multi-GPU Clustersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:04cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88654en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:10:16en
sync.item.modts2020.06.23 10:28:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKula, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: * Jakým způsobem jsou data mapována do lineárního bufferu? * Jaký vliv má velikost překryvu na přesnost výpočtu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record