Show simple item record

Rendering Using Deep Shadowmaps

dc.contributor.advisorPolok, Lukášcs
dc.contributor.authorHypský, Jancs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:01:38Z
dc.date.available2020-06-23T09:01:38Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHYPSKÝ, J. Zobrazení scény pomocí hlubokých stínových map [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88426cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64105
dc.description.abstractV počítačové grafice je vykreslování stínů problematické. Aplikace vyžadují volbu vhodného osvětlení a metody stínování s ohledem na rychlost a kvalitu zobrazení. Tato práce je zaměřena na vykreslování stínů a odstranění aliasu, vznikajícího při jejich tvorbě. Pro vytváření stínů bude práce implementovat metody Shadow maps a její rozšířenou variantu Deep shadow maps. Shadow maps umožňují vytvářet stíny nezávisle na složitosti scény a bez ošetření aliasu. Deep shadow maps dovedou zobrazit stíny spolu s odstraněním aliasu, čímž se vylepší kvalita stínování. Pro osvětlení scény je použit Lambertův lokální osvětlovací model. Výsledná aplikace je vytvořena s využitím knihovny OpenGL.cs
dc.description.abstractIn computer graphics is problematic shadow rendering. Applications require to choose the appropriate lighting and shading method with respect to speed and display quality. This work is focused on rendering the shadows and eliminate alias, arising during their creation. For to create shadows will work to implement the methods Shadow Maps and she's extensions variant Deep Shadow Maps. Shadow maps allow to create shadow independently of the scene complexity without treatment alias. Deep shadow maps are able to display shadows along with the removal of alias thereby improve the quality of shading.  For lighting scene are used local Lambert lighting models. The resulting application is created with using library OpenGL.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaliascs
dc.subjectmetody stínovánícs
dc.subjectstínové mapycs
dc.subjecthluboké stínové mapycs
dc.subjectlokální osvětlovací modelycs
dc.subjectOpenGLcs
dc.subjectaliasen
dc.subjectshading methoden
dc.subjectshadow mapsen
dc.subjectdeep shadow mapsen
dc.subjectlocal lighting modelsen
dc.subjectOpenGLen
dc.titleZobrazení scény pomocí hlubokých stínových mapcs
dc.title.alternativeRendering Using Deep Shadowmapsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:31cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88426en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:59:52en
sync.item.modts2021.11.12 11:59:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKobrtek, Jozefcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record