Show simple item record

Detection of Brute-Force Password Attack in Network Traffic

dc.contributor.advisorŽádník, Martincs
dc.contributor.authorHurta, Marekcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:18:30Z
dc.date.available2018-06-17cs
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHURTA, M. Detekce útoku uhádnutí hesla v síťovém provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88500cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64116
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá monitorováním sítí pomocí IP toků. Popisuje framework Nemea, který se využívá pro tvorbu modulů schopných detekovat síťové anomálie. Dále popisuje způsoby, jakými je možné napadnout protokoly SSH, RDP a Telnet. Následně se zaměřuje na slovníkový typ útoků a útok hrubou silou, přičemž analyzuje jejich charakteristiky. Na základě této analýzy vytváří obecné signatury, které popisují tyto útoky. Signatury útoků slouží jako základ pro detekční algoritmus, který využívá histogramovou analýzu z uložených záznamů. Výsledky detekčního algoritmu jsou porovnány vůči existujícím řešením.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is aimed at monitoring of computer networks using IP flows. It describes NEMEA framework which is used for creating modules. These modules are able to detect network anomalies and attacks. Next part describes a few methods how SSH, RDP and Telnet protocols could be attacked. Following chapters analyze some types of attacks such as Dictionary or Brute-Force attack and tries to find their common characteristics. Based on this analysis, signature of attack is created. Proposed detection algorithm uses these signatures for computing detection thresholds which are used in histogram analysis. Finally, results of proposed detection algorithm are compared with the results from other known methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectNemeacs
dc.subjectNetFlowcs
dc.subjectSSHcs
dc.subjectRDPcs
dc.subjectTelnetcs
dc.subjectDetekce uhádnutí heslacs
dc.subjectHistogramová analýzacs
dc.subjectNemeaen
dc.subjectNetFlowen
dc.subjectSSHen
dc.subjectRDPen
dc.subjectTelneten
dc.subjectDetection of Brute-Force password attacken
dc.subjectHistogram analysisen
dc.titleDetekce útoku uhádnutí hesla v síťovém provozucs
dc.title.alternativeDetection of Brute-Force Password Attack in Network Trafficen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:51cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88500en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:07:15en
sync.item.modts2020.06.23 09:37:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeGrégr, Matějcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Měl jste v práci celkové vyhodnocení? Jak probíhalo ohodnocení kvality detekce? Jaký statistický test jste v práci použil?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record