• Marketingová koncepce řízení developerských projektů 

  Varšo, Matej
  Diplomová práca analyzuje a podáva ucelený pohľad na marketing a marketingové aktivity developerskej spoločnosti pri už realizovanom developerskom projekte Panorama City v Bratislave. Marketingové atribúty sú neodmysliteľnou ...
 • Hodnocení výkonnosti stavebního podniku 

  Černý, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocením výkonnosti stavebního podniku. Hlavním cílem je posoudit finanční zdraví na vybrané firmě. V teoretické části je zpracována literární rešerše, která řeší jednotlivé ...
 • Investiční náklady dřevostaveb 

  Lontrasová, Michaela
  Cílem této diplomové práce je porovnání nákladů na výstavbu různých konstrukčních systémů dřevostaveb. První část se zabývá historickými a současnými konstrukční systémy dřevostaveb a materiály, které jsou u těchto staveb ...
 • Stochastická analýza smykového porušování železobetonových nosníků 

  Kucek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na řešení odezvy na zatížení mostní konstrukce z nosníků KA-73. K řešení odezvy jsou použiti návrhové metody nelineární analýzy pomocí konečných prvků na stochastické a deterministické úrovni. ...
 • Sportovní centrum s restaurací v Holešově 

  Fridrich, Michal
  Diplomová práce ,,Sportovní centrum s restaurací v Holešově“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Navrhovaný objekt leží na parcele č 461/1 ve městě ...
 • Polyfunkční dům ve Velkých Opatovicích 

  Dostál, Jan
  Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby třípodlažního, polyfunkčního domu ve Velkých Opatovicích. Objekt je navržen na rovinném terénu, je terasovitě odstupňován jižním a východním ...
 • Studie protipovodňových opatření v lokalitách Komín a Kníničky na Svratce 

  Šťastová, Barbora
  Cílem diplomové práce je posouzení současného stavu stupně povodňové ochrany na základě hydraulických výpočtů pro různé povodňové scénáře, které odpovídají maximálním kulminačním průtokům Q1, Q5, Q20, Q100, Q100 neovlivněný ...
 • Novostavba mateřské školy 

  Janoušková, Dominika
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby mateřské školy v Hlinsku. Objekt je v okrajové části obce, na ulici Družstevní. Dům je nepodsklepený, dvoupodlažní dům s plochou střechou. Stavba je zděná ze systému Porotherm, ...
 • Distribuční sklady v Praze - stavebně technologický projekt 

  Lupač, David
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt na distribuční sklady v Praze. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, širší vztahy dopravních tras se zaznačením ...
 • Navržení a posouzení ekonomické efektivnosti kontaktního zateplovacího systému rodinného domu s využitím státní dotace v rámci ČR a SR 

  Sobola, Martin
  Cílem diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti zateplení referenčního rodinného domu s využitím státní dotace v rámci ČR a SROV. V práci je přiblížená problematika investic a možností jejich financování ve ...
 • Domov pro seniory 

  Grigarová, Karolína
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení novostavby Domova pro seniory. Záměrem je výstavba nového bytového domu pro seniory s dobrou schopností plnit běžné aktivity života. V prostoru ...
 • Návrh rekonstrukce železničních stanic Šternberk a Bohuňovice 

  Šatánek, Jan
  Návrh rekonstrukce železničních stanic Šternberk a Bohuňovice obsahuje návrh zvýšení traťové rychlosti v hlavní koleji na nejvyšší možnou hodnotu, návrh rekonstrukce staničních kolejí a výhybek, návrh nových nástupišť ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Hrdinová, Hana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení stavební zakázky ve stavebním podniku. Cílem práce je popsat přípravu a řízení stavební zakázky. Teoretická část je věnována popisu projektového řízení a jeho nástrojů, ...
 • Energetické využití odpadních vod 

  Žáček, Jan
  Diplomová práce předkládá různé metody energetického využití odpadních vod. Ukazuje, že odpadní voda je zdrojem tepelné energie, která doposud nebyla téměř využívána. Práce se zaměřuje především na rekuperaci tepla z odpadní ...
 • Polyfunkční dům u meandrů řeky Lučiny 

  Bulawová, Šárka
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu v Havířově. Objekt má tři nadzemní podlaží a suterénní garáž. V prvním nadzemním podlaží se nachází obchody a kavárna. Ve druhém a třetím ...
 • Velká příležitost pro městský zámek 

  Nesvadbová, Martina
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie rekonstrukce zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Zámek je kulturní památkou, ale je v současné době opuštěný a zchátralý. Nové využití má za úkol navrátit do zámeckého ...
 • Polyfunkční dům Brno, Černovice - stavebně technologický projekt 

  Kondáš, Ondřej
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt celé výstavby se zaměřením na hlavní stavební objekt - Polyfunkční dům, který je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Základem práce je rozpočet skeletového ...
 • Sportovní areál Třeboň - příprava a organizace výstavby 

  Hánová, Kristýna
  Tato diplomová práce pojednává o přípravě a organizaci výstavby sportovního areálu v Třeboni. Hlavním předmětem řešení je stavební úprava stávajícího fotbalového hřiště s výstavbou kryté tribuny. Diplomová práce obsahuje ...
 • Bytový dům Hlaváčkova – stavebně technologický projekt 

  Herben, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Hlaváčkova. Práce je zaměřena především na etapu hrubé stavby. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, širší dopravní vztahy, návrh ...
 • Stanovení prognózy ústupu břehové čáry zvoleného úseku břehu údolní nádrže 

  Doušková, Zuzana
  Diplomová práce si klade za cíl posouzení stavu abraze na březích údolní nádrže Brno. V rámci terénního průzkumu byla provedena fotodokumentace a posouzen současný stav abradovaných břehů. Byly vypočteny veličiny nutné pro ...