• Vliv rozptýlené výztuže na průběh zrání polymercementových hmot 

  Zaťko, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na polymercementové hmoty s rozptýlenou výztuží. Cílem této práce je navrhnout vhodnou recepturu polymercementové malty a sledování vlivu rozptýlené výztuže na průběh zrání těchto hmot a ...
 • Horská chata 

  Chovancová, Andrea
  Cílem diplomové práce je návrh horské chaty. Horská chata je určena k rekreaci a ubytování pro 23 osob a je navržena na mírně svažitém pozemku v obci Horní Bečva. Objekt je dvoupodlažní bez podsklepení. Hlavní vstup do ...
 • Polyfunkční dům ve Svitavách 

  Fučík, Lukáš
  Projekt řeší návrh polyfunkčního domu ve městě Svitavy. Objekt je navržen jako nepodsklepený, samostatně stojící, se čtyřmi nadzemními podlažími. Je osazený do rovinného terénu. Novostavba polyfunkčního domu plní dvě hlavní ...
 • Věznice 

  Körner, Daniel
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby věznice. Budova je navržena jako věznice s dozorem Objekt je zasazen do rovinatého terénu na vybraném pozemku ve městě Jindřichův Hradec. Budova má tři nadzemní podlaží a ...
 • Základní umělecká škola 

  Klimšová, Barbora
  Téma diplomové práce je novostavba Základní umělecké školy. Objekt se nachází v intravilánu města Hronova. Objekt je členěn na dvě křídla. V jedné části objektu v 1 NP se nachází převážně jednotlivé učebny pro hru na ...
 • Vývoj tepelně izolačních materiálů na bázi odpadních textilních vláken 

  Přikrylová, Pavlína
  Vzrůstající množství odpadů představuje vážný environmentální, sociální a ekonomický problém. Odpady vznikají v průmyslu i domácnostech. Velká část hospodářství při své výrobě přeměňuje určité množství vstupních surovin ...
 • Jazyková škola a mateřská anglická škola v Horních Heršpicích 

  Vlček, Petr
  Tématem diplomové práce je projekt školního zařízení, přesněji jazykové školy a mateřské anglické školy. Jedná se novostavbu navrženou na rovinné parcele č. 873/21 v k.ú. Horní Heršpice, v okrajové části města Brna. Jazyková ...
 • Budovy pro vzdělávání - energie a vnitřní prostředí 

  Čišecký, Ladislav
  Diplomová práce se věnuje hodnocení vnitřního prostředí školního komplexu v atypickém himalájském vysokohorském prostředí, který je zcela závislý na energiích pochá-zejících z obnovitelných zdrojů. Konstrukční řešení budov ...
 • Životní cyklus vybraného stavebního díla 

  Smečková, Veronika
  V této diplomové práci je hlavním cílem zjistit cenu vybraného stavebního díla v průběhu jeho životního cyklu a zhodnotit provozní náklady. Jako zvolený objekt je rodinný řadový dům postaven v roce 1982 jako stavbu typu ...
 • Hotel 

  Wawreczka, Stefan
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací budovy hotelu v obci Vendryně. Objekt je navržen v souladu na stávající zástavbu této oblasti a na svažitost terénu. Jedná se o čtyřpodlažní dvouúrovňový objekt. Nad 1NP ...
 • Náměstí míru - dostavba a rekonstrukce veřejného prostoru v Brně 

  Šnerch, Jiří
  Diplomová práce Náměsti míru - dostavba a rekonstrukce veřejného prostoru v Brně je téma, které jsem si vybral ke zpracování mé závěrečné práce. Jedná se o urbanistickou studii, která se snaží najít nejvhodnější prostorové ...
 • Dálniční most přes hluboké údolí 

  Pírková, Barbora
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení dodatečně předpjaté mostní konstrukce přes hluboké údolí, která převádí komunikaci D26,5/100 dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – Ivachnová. Byly navrženy tři varianty ...
 • Vliv zdrojů tepla na mikroklima vnitřního prostoru 

  Janková, Martina
  Diplomová práce se zabývá vlivem zdrojů tepla na mikroklima vnitřního prostoru. Cílem bylo provést výpočty dynamického chování vnitřního prostoru a na tyto zjištěná data navrhnout vzduchotechnické systémy pro odvod tepelné ...
 • Základová vana z vodonepropustného betonu 

  Mlynář, Bronislav
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit základovou vanu z vodonepropustného betonu. K řešení vnitřních sil byl použit výpočetní program Dlubal RFEM 5.07. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami.
 • Ocelová konstrukce zimního stadionu 

  Lobreis, Jan
  Práce je zaměřena na posouzení stavby městského zimního stadionu, který bude umístěn v lokalitě Brno - Komárov. Zimní stadion je navržen dle směrnic ledního hokeje s kapacitou přibližně 7 000 diváků. Z toho 5 850 k sezení, ...
 • Administrativní budova 

  Ondruš, Petr
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce administrativní budovy ve Valašském Meziříčí. Půdorysné rozměry objektu jsou 55,5 x 30,0 m. Délka objektu se postupně s každým patrem zvyšuje. Budova má 8 ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Nguyen, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá stavebním průzkumem a hodnocením stavu existujících konstrukcí. V teoretické části jsou popsány typy stavebně technických průzkumů a diagnostické metody pro provedení průzkumu železobetonových ...
 • Vliv materiálové báze nátěrových systémů na trvanlivost dřeva 

  Bednářová, Ilona
  Diplomová práce se zabývá vlivem materiálové báze nátěrových systémů na trvanlivost dřeva při jeho vystavení vnějším podmínkám. Teoretická část se věnuje trvanlivosti dřeva a jeho odolností vůči povětrnosti s detailním ...
 • Modelování ekonomické efektivnosti projektů silniční inftrastruktury 

  Michalik, René
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů a přínosů investic do silniční infrastruktury. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde je obecně popsán postup při analýze nákladů a přínosů, a poté je hlouběji popsána ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu pro Přestupní uzel Miroslav 

  Grmela, Jan
  Diplomová práce obsahuje vybrané části stavebně technologického projektu pro stavbu Přestupního uzlu Miroslav. Jedná se o novostavbu, která zlepší dopravní infrastrukturu a bezpečnost lidí v dané lokalitě. Součástí diplomové ...