Show simple item record

Analysis of The Effects of Wind on The Steel Ventilated Facade

dc.contributor.advisorHron, Lukášcs
dc.contributor.authorKloss, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:58:28Z
dc.date.available2019-04-04T01:58:28Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKLOSS, T. Analýza působení větru na ocelové větrané opláštění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104004cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64196
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou působení větru na ocelovém větraném fasádním opláštění. Analýza je provedena na různé typy fasád, od nevětraných až po větrané s rozdílným geometrickým uspořádáním fasádního pláště. Teoretická část popisuje základní poznatky týkající se teorie proudění, modelování turbulence, stanovení optimální domény, verifikace výpočtového modelu a uživatelského rozhraní v prostředí ANSYS. Závěrečná část porovnává hodnoty redukce zatížení větrem v závislosti na změně šířky spáry a velikosti větrané mezery. Výsledné hodnoty jsou získány pomocí CFD simulací. Součástí práce je návrh a posouzení ocelové halové konstrukce.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis analyzes an effect of wind load on the ventilated facade claddings. The analysis is performed on the various types of facades, from unventilated to ventilated facades with a different geometrical arrangement of facade shell. The theoretical part describes the basic knowledge about the theory of flow, turbulence modeling, determining an optimal domain, verification of the calculation model and user interface in the ANSYS software. The final part compares the value of the wind load reduction depending on the change of the gap widths and the size of ventilated spaces. The resulting values are obtained by CFD simulations. The thesis includes a design and an assessment of the steel hall construction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVítrcs
dc.subjectzatížení větremcs
dc.subjectvyrovnání tlakucs
dc.subjectCFD simulacecs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectCFXcs
dc.subjectturbulencecs
dc.subjectvětrové inženýrstvícs
dc.subjectvětrané fasádní opláštěnícs
dc.subjectocelová halová konstrukcecs
dc.subjectpříhradová konstrukcecs
dc.subjectmodel turbulencecs
dc.subjectRANS.cs
dc.subjectWinden
dc.subjectwind loadingen
dc.subjectpressure equalizationen
dc.subjectCFD simulationen
dc.subjectANSYSen
dc.subjectCFXen
dc.subjectturbulenceen
dc.subjectwind engineeringen
dc.subjectventilated facade claddingen
dc.subjectsteel hall constructionen
dc.subjecttruss structureen
dc.subjectmodel of turbulenceen
dc.subjectRANS.en
dc.titleAnalýza působení větru na ocelové větrané opláštěnícs
dc.title.alternativeAnalysis of The Effects of Wind on The Steel Ventilated Facadeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-02-01cs
dcterms.modified2017-04-13-09:06:34cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104004en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:55:17en
sync.item.modts2019.05.18 18:37:45en
dc.contributor.refereeŽák,, Antoníncs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record