Show simple item record

Static solution of hospital completion in Pisek

dc.contributor.advisorZlámal, Martincs
dc.contributor.authorKukla, Radimcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:17:10Z
dc.date.available2018-10-21T20:17:10Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKUKLA, R. Statické řešení dostavby nemocnice v Písku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104051cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64197
dc.description.abstractV mojí diplomové práci „Statické řešení dostavby nemocnice v Písku“ se zabývám statickým řešením novostavby jedné budovy nemocnice. Statické řešení zahrnuje návrh a dimenzování železobetonové stropní konstrukce a obvodových průvlaků. Stropní konstrukci tvoří bodově podepřená železobetonová deska. Deska je podepřená sloupy a stěnami. Cílem diplomové práce je návrh a posouzení mezního stavu únosnosti stropní desky a průvlaků. Pro výpočet konstrukce byl vytvořen 3D výpočtový model v softwarovém prostředí Scia Engineer. Výsledné hodnoty vnitřních sil byly ověřeny na náhradním rámu. Součástí diplomové práce, je analýza vnitřních sil v konstrukci, při založení na různých typech podloží. Jednotlivé hodnoty jsou porovnány. Vypracována je výkresová dokumentace řešených částí budovy.cs
dc.description.abstractIn this diploma thesis „Static solution of hospital completion in Pisek“ I study statical solution of one new building of hospital. Statical solution includes the design and dimensioning of reinforced concrete floor structures and peripheral beams. The floor structure consists of point supported reinforced concrete slab. The floor slab is supported by columns and walls. The aim of the project is to desing and evaluate the ultimate limit state of reinforced concrete slab and beams. Also was created 3D computational model to analysis the construction, model was created in software Scia Engineer. To verify the resulting values of internal forces was used to the method of replacement frames. The thesis includes an analysis of internal forces in the structure, while based on different types of soil. Individual values are compared. Finally was made drawings of solved part of the building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBudova nemocnice Železobetonová stropní konstrukce Bodově podepřená deska Průvlaky 3D výpočtový model Náhradní rám Mezní stav únosnosti Vnitřní síly Ohybové momenty Statický výpočet Výkresová dokumentacecs
dc.subjectHospital building Reinforced concrete floor construction Point supported slab Beams 3D computational model Replacement frame Ultimate limit state Internal forces Bending moments Statical solution Drawingsen
dc.titleStatické řešení dostavby nemocnice v Pískucs
dc.title.alternativeStatic solution of hospital completion in Piseken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-02-02cs
dcterms.modified2017-04-13-09:07:48cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104051en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:38:36en
sync.item.modts2020.03.30 20:04:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠvaříčková, Ivanacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record