Show simple item record

Kindergarten in Pustiměř

dc.contributor.advisorRusinová, Mariecs
dc.contributor.authorTrněný, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:07:16Z
dc.date.available2019-05-17T07:07:16Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationTRNĚNÝ, J. Mateřská škola v Pustiměři [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104267cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64219
dc.description.abstractDiplomová práce „Mateřská škola v Pustiměři“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt se nachází v západní části obce na mírně svažitém pozemku. Půdorysně odpovídá budova přibližně tvaru písmene „L“, kde jedno rameno má dvě nadzemní podlaží a druhé rameno jedno nadzemní podlaží. Jedná se o budovu zděnou, nepodsklepenou, zastřešenou plochou střechou. Součástí projektu je i řešení parkovacích stání a zpevněných ploch. Mateřská škola je tvořena 3 odděleními, z nichž každé má kapacitu 20 dětí. Součástí budovy je i hospodářský úsek, úsek vedení a úsek pro logopedii a učebnu jazyků.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis „Kindergarten in Pustiměř“ is processed in the form design documentation for the construction. The building is situated in west part village Pustiměř on the slightly sloping land. Horizontally building corresponds approximately L – shaped, where one site has a two floors and another site has one floor. It is a masonry building, without a basement and with a flat roof. The project will also include the parking lots and pavements. Kindergarten consists of three departments, each with capacity of 20 children. The building also has economy section, section lead and section for a speech therapy and classroom language.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateřská školacs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectnepodsklepenýcs
dc.subjectdvoupodlažnícs
dc.subjectzděnýcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectzákladové pasycs
dc.subjectKindergartenen
dc.subjectproject documentationen
dc.subjectwithout a basementen
dc.subjecttwo floorsen
dc.subjectbricken
dc.subjectflat roofen
dc.subjectstrip foundationen
dc.titleMateřská škola v Pustiměřics
dc.title.alternativeKindergarten in Pustiměřen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2017-04-13-09:35:59cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104267en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:55:24en
sync.item.modts2019.05.19 01:08:19en
dc.contributor.refereePárová,, Jitkacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record