Show simple item record

The use of dynamic non-destructive methods for determining the strength of cement from cement plant Hranice

dc.contributor.advisorBrožovský, Jiřícs
dc.contributor.authorProcházková, Lenkacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:31:05Z
dc.date.available2018-10-21T16:31:05Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPROCHÁZKOVÁ, L. Využití dynamických nedestruktivních metod pro zjišťování pevností cementů z cementárny Hranice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104165cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64243
dc.description.abstractNedestruktivní metody jsou ve stavebnictví využívány pro hodnocení parametrů stavebních materiálů, především pro zjišťování pevnostních charakteristik a určování změn při zkouškách trvanlivosti. Mezi nejpoužívanější nedestruktivní metody patří ultrazvuková impulsová metoda. Méně využívanou nedestruktivní metodou je metoda rezonanční. Cílem této práce je zpracování kalibračních vztahů mezi parametry z nedestruktivního zkoušení a pevností v tlaku, resp. pevností v tahu za ohybu a posouzení jejich využitelnosti.cs
dc.description.abstractNondestructive testing methods are employed as a tool for evaluation of parameters of building materials, especially to ascertain strength properties and to determine alteration occured during durability tests. An ultrasonic pulse velocity method is one of the most used nondestructive methods. A resonance method is employed among the nondestructive methods less. The aim of this work is to establish the calibration relationships between parameters of nondestructive testing and compressive strength value and flexural tensile strength value, respectively. Moreover, applicability of the calibration relationships is also discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNedestruktivní metodycs
dc.subjectultrazvuková impulsová metodacs
dc.subjectrezonanční metodacs
dc.subjectkalibrační vztahycs
dc.subjectpevnost v tlakucs
dc.subjectpevnost v tahu za ohybucs
dc.subjectcement.cs
dc.subjectNondestructivetestingen
dc.subjectultrasonic pulse velocity methoden
dc.subjectresonance methoden
dc.subjectcalibration relationshipsen
dc.subjectcompressivestrengthen
dc.subjectflexuraltensilestrengthen
dc.subjectcement.en
dc.titleVyužití dynamických nedestruktivních metod pro zjišťování pevností cementů z cementárny Hranicecs
dc.title.alternativeThe use of dynamic non-destructive methods for determining the strength of cement from cement plant Hraniceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2017-04-13-09:32:51cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104165en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:55:31en
sync.item.modts2019.05.18 05:22:47en
dc.contributor.refereeNovosad, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record