Show simple item record

Construction technological project of residential building in Liberec

dc.contributor.advisorNovotný, Michalcs
dc.contributor.authorPlachý, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:17:20Z
dc.date.available2018-10-21T20:17:20Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPLACHÝ, J. Stavebně technologický projekt bytového domu v Liberci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104159cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64259
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vybranými etapami ve výstavbě bytového domu Komenského v Liberci, konkrétně jeho založení a navazující etapu horní hrubé stavby – monolitického železobetonového skeletu. Situačně je stavba zasazena do stávající zástavby architektonicky spolupůsobící se vzrostlou zelení a samotné základové poměry se řadí do mírně složitějších. Cílem bylo vytvořit časový a finanční plán výstavby spolu se situačním řešením stavební výroby ve stísněných podmínkách, stanovující okolní objekty. Skelet je tvořen monolitickými sloupy a deskami, doplněn zděným systémem. Monolitické konstrukce jsou bedněny pomocí systémového bednění Peri. Sloupy typem Quatro, stěny Trio a stropy Multiflex. Stavba je podsklepená, chráněná souvislou izolací proti radonu a spodní vodě. Při zrání betonu je důležité dodržet technologickou pauzu pro dosažení určité předepsané pevnosti. Doba odbednění po technologické pauze je stanovena s ohledem na roční období. Pro typická podlaží je navrženo schéma bednění konstrukcí. U vybraných konstrukcí byl proveden tepelný posudek.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deal with phase of construction, which is foundation and upper construction of apartment building Komenského in Liberec. Building is situated in built-up and green area. Foundation circumstances is half difficult because of lower water included in soil. In this phase, we use formowork for columns, walls and roof. Used formwork is from Peri company, Quatro, Trio and Multiflex. There is suteren in the house, and because of lower water and high index of radon, we have to protect structure by compact waterproof isolation. This project contains formwork schematics and the time calculation needed to protect concrete until accomplishment. Other task is thermal review of constructions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPerics
dc.subjectTriocs
dc.subjectMultiflexcs
dc.subjectQuatrocs
dc.subjectSkeletcs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdravícs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectKI Realcs
dc.subjecttepelná technikacs
dc.subjectdetailycs
dc.subjecthydroizolacecs
dc.subjectSikacs
dc.subjectspodní vodacs
dc.subjectradoncs
dc.subjectPerien
dc.subjectTrioen
dc.subjectMultiflexen
dc.subjectQuatroen
dc.subjectSkeletonen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectengineering reporten
dc.subjecttechnological prescriptionen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectscheduleen
dc.subjectmechanical assemblyen
dc.subjectsafety and protection of healthen
dc.subjecttest and inspection planen
dc.subjectecologicen
dc.subjectKI Realen
dc.subjectheating/thermal technologyen
dc.subjectconstruction detailsen
dc.subjectwaterproof isolationen
dc.subjectSikaen
dc.subjectlower wateren
dc.subjectradonen
dc.titleStavebně technologický projekt bytového domu v Libercics
dc.title.alternativeConstruction technological project of residential building in Liberecen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-02-01cs
dcterms.modified2017-04-13-09:32:40cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104159en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:55:35en
sync.item.modts2019.05.18 07:51:05en
dc.contributor.refereeHrdličková, Eliškacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record