Zobrazit minimální záznam

Static verification and variant design of roof structure of winter sport stadium in Jihlava city

dc.contributor.advisorKarmazínová, Marcelacs
dc.contributor.authorRůžička, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:32:08Z
dc.date.available2018-10-21T16:32:08Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationRŮŽIČKA, T. Přepočet a variantní návrh ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Jihlavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104186cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64308
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je přepočet nosné ocelové konstrukce zastřešení zimního stadiónu v Jihlavě a návrh variantního řešení ocelové konstrukce střechy. Půdorysné rozměry činí 60 x 84 m. Stávající konstrukce je tvořena girlandovými příhradovými vazníky a příhradovými vaznicemi. Vazníky mají osovou vzdálenost 12 m a jsou uloženy na betonových sloupech. Variantní návrh řešení počítá s příhradovými vazníky a příhradovými vaznicemi. Uloženy budou na stávajících sloupech. Staticky byly posouzeny všechny nosné prvky stávající i nově navržené střešní konstrukce. Všechny posudky byly prováděny dle momentálně platných norem. Výpočtem bylo prokázáno překročení mezního stavu únosnosti a použitelnosti u některých prvků stávající konstrukce. Nová konstrukce vyhovuje na mezní stavy únosnosti i použitelnosti.cs
dc.description.abstractObject of this master thesis is the static verification and variant desing of roof structure of winter sport stadium in Jihlava city. The ground plan dimensions are 60 x 84 m The current structure is composite of truss main girders with parabolic lower chords, and purlins. Axial distances of main girders are 12m. Concrete columns are a support to main girders. The variant desing of roof uses truss girders and truss purlins. They are supported on existing concrete columns. All load bearing members of existing and new design structure have been evaluated according to actual normative rules. The static assessment of the existing structure is not satisfied from viewpoint of ultimate and serviceability limit states (in some elements). The static assessment of the new structure is satisfied from the viewpoint of both limit states.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcelcs
dc.subjectnosná konstrukcecs
dc.subjectgirlandový příhradový vazníkcs
dc.subjectpříhradový vazníkcs
dc.subjectpříhradová vaznicecs
dc.subjectstřešní ztuženícs
dc.subjectzimní stadion Jihlavacs
dc.subjectSteelen
dc.subjectsteel structureen
dc.subjecttruss main girder with parabolic chordsen
dc.subjecttruss girderen
dc.subjecttruss purlinen
dc.subjectroof bracingen
dc.subjectwinter sport stadium in Jihava cityen
dc.titlePřepočet a variantní návrh ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Jihlavěcs
dc.title.alternativeStatic verification and variant design of roof structure of winter sport stadium in Jihlava cityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-02-01cs
dcterms.modified2017-04-13-09:33:28cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104186en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.21 20:22:51en
sync.item.modts2018.10.21 15:00:15en
dc.contributor.refereeMelcher, Jindřichcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam