Show simple item record

The needs of public administration sector using association of municipalities and its register

dc.contributor.advisorLinkeschová, Danacs
dc.contributor.authorKrestová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:58:22Z
dc.date.available2019-04-04T01:58:22Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKRESTOVÁ, V. Potřeby veřejného sektoru při využití svazků obcí a jejich registru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104040cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64368
dc.description.abstractHlavním účelem mé diplomové práce na téma ,,Potřeby veřejného sektoru při využití svazků obcí a jejich registru“ je provedení průzkumu marketingových potřeb dobrovolných svazků obcí v Jihomoravském kraji. Zaměřuji se především na důvody vzniku této formy spolupráce. V teoretické části se zabývám základními pojmy a souvislostmi z této problematiky. V praktické části jsou pak zadány hypotézy, které jsou na základě dotazníků a řízeného rozhovoru potvrzeny nebo vyvráceny. V závěru jsou doporučeny postupy pro využití ve stavebnictví.cs
dc.description.abstractThe main purpose of my thesis on the subject "The needs of the public administration sector using association of municipalities and its registry" is a survey of marketing needs of voluntary associations of municipalities in the South Moravia. I focus mainly on reasons of creation this form of cooperation. In the theoretical part I deal with the basic concepts and context of this problematics. In practical parts are then given hypothesis, which I are based on questionnaires and leading conversation confirmed or refuted. At the conclusion are recommended for use in the construction engineering.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObeccs
dc.subjectdobrovolný svazek obcícs
dc.subjectrejstříkcs
dc.subjectpotřebycs
dc.subjectstavebnictvícs
dc.subjectspoluprácecs
dc.subjectmunicipalityen
dc.subjectvoluntary association of municipalitiesen
dc.subjectregisteren
dc.subjectneedsen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectcooperationen
dc.titlePotřeby veřejného sektoru při využití svazků obcí a jejich registrucs
dc.title.alternativeThe needs of public administration sector using association of municipalities and its registeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2017-04-13-09:07:32cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104040en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:56:07en
sync.item.modts2019.05.18 18:13:31en
dc.contributor.refereeSládek, Romancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record